Anglès de les escoles Àngels Garriga i Pau Casals

A l’activitat d’anglès, estem treballant el cos i aprenent les seves parts, com es diuen, com s’escriuen…

Hem fet grups de treball per a fer un mural sobre les parts del cos humà. Cada equip ha presentat el seu mural i l’hem explicat a la resta  en anglès.

[mudslide:picasa,1,laballaruga.media@gmail.com,5841166081877998721,144c,center]

 

Feu un comentari