VULL FER UN DONATIU

La Ballaruga és una de les entitats que forma part del Cens pel foment de la Llengua catalana, això vol dir que pot rebre
donacions econòmiques a favor de l’Entitat i que desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Número de compte ES85 0182 8427 430200042283