PROJECTE BENVINGUDES

Tenint en compte els processos migratoris els quals es fan referència en la introducció i descripció
del “Projecte d’Acollida de Famílies Immigrades en la Comunitat Educativa”, prenem com a prioritari el fet i la constància que moltes famílies nouvingudes desconeixen quin és el funcionament i organització del sistema educatiu que afecta els seus fills/es, així com l’entorn sociocomunitari de la nova societat d’acollida.

Amb tot això, veiem clarament la NECESSITAT d’incidir, com a entitat, en la realització d’un subprojecte que inverteixi i posi èmfasi en la figura del Mentor/a com a subjecte referent de les famílies nouvingudes, per tal de donar-los suport i orientar-les en el trànsit i familiarització dels aspectes quotidians de l’escola i l’entorn més pròxim.

Aquest subprojecte que anomenem “Mares i pares mentores de famílies immigrades nouvingudes a les nostres escoles” reforçaria i formaria part d’un projecte d’origen, l’anomenat anteriorment (Projecte d’acollida de famílies immigrades nouvingudes en la comunitat educativa), i es portaria a terme a partir de la metodologia i valors de la MENTORIA SOCIAL com a eina d’intervenció en la comunitat educativa.

Per tan, des de La  Ballaruga treballem des de dos àmbits:

1. Àmbit educatiu o d’escola, en el que expliquem el sistema educatiu a Catalunya, el projecte educatiu, la comunicació família-escola, el funcionament de les AFAS, entre d’altres actuacions relacionades. 

2. Àmbit territorial, que és el coneixement de l’entorn a nivell administratiu, acadèmic, laboral o de lleure, cultural i lúdic. Són sessions que portem a terme fora de l’escola. 

Actualment és el 8è any que La Ballaruga porta a terme aquest projecte, i a més, a banda d’aquestes sessions també fem altres activitats complementàries com sortides, tallers i activitats relacionades amb el 8M.

projecte2