PROJECTE TEMPS DE DONES

El projecte vol ser un referent per a les dones immigrants, majoritàriament magribines, per la condició afegida de la desconeixença de la llengua i l’aïllament social que això comporta; per treballar la seva integració a la vida veïnal i la relació amb persones externes al seu ambient més proper. El grup de dones que han participat del projecte han pogut iniciar-se o millorar, tant la llengua catalana com la castellana, a més de participar en altres activitats que els ha permès conèixer la cultura del nostre territori.

Aquest projecte no seria possible sense el suport de: