SOM PART DE LA COMUNITAT

  • Membre de la  “Taula Comunitària” 
  • Membre de la  “Taula per a la prevenció de la violència juvenil”  
  • Col·laboració amb el Programa d’Oci Nocturn Saludable 
  • Col·laboració amb el Banc de Temps “Temps en Xarxa” 
  • Col·laboració amb l’entitat “Ajuda en Acció” amb l’apadrinament de dos infants 
  • Col·laboració amb la biblioteca municipal “Terra Baixa”

Com a entitat que treballa en benefici dels infants, joves i famílies del nostre municipi, La Ballaruga és una de les Associacions que s’inclou en els diversos projectes de ciutat que, des de l’Ajuntament, Generalitat i altres estaments es portem a terme a través d’un seguit d’eixos transversals i línies de treball amb l’objectiu d’orientar el disseny d’un projecte de treball en xarxa al Vendrell.
El projecte s’emmarca en l’àmbit d’apoderament comunitari i la promoció de la participació i convivència ciutadana, comptant amb el teixit associatiu com a motor per a endegar processos de canvi. D’aquesta manera cerca promoure la cohesió social i la millora de les condicions de vida de la població del municipi del Vendrell, impulsant els processos d’arrelament, i l’ampliació i enfortiment de les xarxes de solidaritat no familiar i el capital social

Membre de la “Taula Comunitària”

La Ballaruga és una de les entitats que forma part de la “Taula comunitària” del Vendrell, un punt de trobada d’associacions i persones per crear vincles i promoure noves iniciatives que permetin l’intercanvi entre generacions i el coneixement de les diferents cultures que conviuen al Vendrell. És un punt de trobada viu i dinàmic en el què, depenent dels projectes i iniciatives, se sumen noves entitats i persones que volen participar de les activitats que es van generant.
La Taula va néixer fa tres anys des de la regidoria de Serveis Socials i l’Associació CEPS Projectes Socials. Mica en mica s’ha anat consolidant com a espai col•laboratiu que permet, sobretot, un treball en xarxa, de manera que les mateixes entitats que hi participen, paral•lelament, han endegat nous projectes.

 

Col•laboració amb el Programa d’Oci Nocturn Saludable”

A través de Jove Baix Penedès i de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès juntament amb ajuntaments de la comarca, s’ha impulsat durant l’estiu del 2018 una campanya amb l’objectiu principal de fomentar les conductes cíviques en el temps de lleure nocturn als locals d’oci que sobretot, a la temporada d’estiu, s’incrementa notablement amb una important presència de turistes i persones que ocupen les segones residències. Així, amb la intervenció in situ als escenaris on es produeixen les conductes de risc es pretén disminuir tant els riscos associats als consums, com aquelles conductes incíviques que es produeixen en els espais públics durant les sortides nocturnes.

Col·laboració amb el Banc de Temps “Temps en Xarxa”

La Ballaruga col·labora amb el Banc de Temps, Temps en xarxa oferint  suport de gestió, materials i altres recursos com poden ser de difusió, tot i així, Temps en xarxa compte amb els seus propis usuaris, que són els que promouen les trobades, activitats o tallers específics entre les persones que hi pertanyen.

Col·laboració amb l’entitat “Ajuda en Acció” amb l’apadrinament de dos infants

Ajuda en acció és una Organització no Governamental independent, aconfessional i no partidista amb més de 120 projectes en 22 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia, on impulsen programes de desenvolupament integral a llarg termini en diferents àmbits com l’educació, la salut, la seguretat alimentària, la millora d’infraestructures i la creació d’un teixit econòmic i social. Per la trajectòria d’aquesta ONG i la seva formalitat, a La Ballaruga mantenim, des de la creació de l’entitat, l’apadrinament de dos infants.

Col·laboració amb la biblioteca municipal “Terra Baixa”

La nostra col·laboració amb la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell és crear i realitzar projectes tan diversos com el Biblio Club, Les maletes viatgeres i el Conte en anglès, totes tres activitats van destinades a infants des de Educació Infantil fins al Cicle Superior de Primària i tenen com a referent, potenciar els hàbits per la lectura, sensibilitzar als nens i nenes per la utilització dels serveis de la biblioteca i en el cas del Conte en Anglès, potenciar la llengua anglesa entre els infants.