Casals d’Estiu

Els casals són una proposta de vacances de lleure educatiu que permet als infants fer una activitat amb contingut educatiu prop de casa seva. Són una eina d’educació en el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural que serveix per fomentar una sèrie de valors humans mitjançant la convivència i el treball en grup. Als casals els infants poden divertir-se i aprendre en un context d’interrelació amb altres infants.

Educar en el temps lliure vol dir intervenir com a educador en aquest espai de temps, el tercer espai en la vida de l’infant, però amb la voluntat que els aprenentatges, les adquisicions, transcendeixin els altres espais de la seva vida.

Educar en el temps lliure és intervenir de forma global en el procés de formació integral de la personalitat dels infants i dels joves durant aquest espai de temps: sent al costat dels infants, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa; estant a favor dels infants, afavorint la vivència d’experiències, els contactes humans i els aprenentatges; estant al servei dels infants, prenent el paper d’un mitjà, d’un instrument educatiu, en la construcció d’una història de la qual els protagonistes són ells. Les línies educatives que caracteritzen la nostra actuació es basen en el concepte d’educació integral basat en vuit eixos clau: