ELS NOSTRES VALORS

IGUALTAT

Entenent el dret de qualsevol persona al reconeixement de la seva dignitat personal. Treballant des d’aquest valor amb els alumnes per tal que l’apliquin i entenguin el respecte a la diversitat.

INTERCULTURALITAT

L’activitat del projecte des d’una perspectiva intercultural, pretenent desenvolupar una comunitat cívica des de la infància i adolescència.

QUALITAT

Prioritzem un projecte professional amb persones preparades, amb coneixements i competències, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb una avaluació permanent.

CORRESPONSABILITAT

Treballem perquè tots els agents de la comunitat educativa assumeixin la coresponsabilitat de l’educació i eduquem plegats els infants.

EQUITAT

Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori del nostre projecte en tant que creiem que l’educació dels infants no ha de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques.

INNOVACIÓ

Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant l’anàlisi permanent de necessitats.

TRANSPARÈNCIA

Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.