INFORMACIÓ D'INTERÈS CURS 2023-24

Quotes

L’import total de tot el curs es divideix en les següents quotes i pagaments:

 • Acollida matí i migdia: 10 quotes de setembre a juny.

Preus acollida

PREUS MENSUALS ACOLLIDA MATÍ I MIGDIA
       
dies setmana temps dia
  0,5 h 1 h. 1,5 h.
1 dia 9 15 18
2 dies 12 21 24
3 dies 15 27 30
4 dies 18 33 36
5 dies 21 39 42
       
Dia esporàdic: 5 euros

Calendari

 • Acollida matí i migdia: tot el curs escolar 

Formes de pagament

 • A la oficina entre l’1 i el 10 de cada mes, en efectiu o targeta
 • Els rebuts per domiciliació bancària, es carregaran entre el 10 i el 15 de cada mes.
 • El retorn dels rebuts domiciliats tindran un recàrrec de 4€ i ja no es podran domiciliar més.

Baixa de l’activitat

 • S’ha de notificar la baixa abans del dia 30 del mes anterior,  mitjançant correu electrònic o presencialment a l’oficina de La Ballaruga.
 • En el cas que hi hagi pendent el pagament de la quota de 2 mesos consecutius, el nen/a serà donat de baixa automàticament  de l’activitat, tot i així, no quedarà liquidat el deute pendent

Necessari

 • Els infants d’ I3, tant si van a l’acollida matinal com a activitats extraescolars de tarda, cal que portin una bossa de roba amb una muda sencera i una capsa de mocadors, tot etiquetat amb el nom, cognoms, curs i aula de l’infant.
 • Per al berenar cal que portin una ampolla d’aigua i recomanem que els berenars siguin saludables.

Valoracions i comportament

 • Al finalitzar cada trimestre entregarem un informe on constarà la valoració de l’aprenentatge dels continguts, els hàbits assolits i l’actitud de l’infant.
 • Cal que els nens i nenes tinguin un comportament adequat, tant durant les activitats com a l’hora de berenar i/o a les acollides. En cas contrari, l’equip educatiu de La Ballaruga, es posarà en contacte amb la família per tal de resoldre la situació.

Comunicació amb les famílies

Totes les informacions o comunicacions de La Ballaruga a les famílies, les realitzarem mitjançant eines electròniques.

El/la monitor/a i les famílies es podran comunicar  a la sortida de l’activitat, per tal de saber com ha anat l’activitat.  Qualsevol cosa relacionada amb els tràmits administratius d’inscripció, quotes, queixes o suggeriments ho podeu fer directament a l’oficina o per correu electrònic.

Qualsevol gestió que es vulgui fer a la oficina, cal demanar cita prèvia a través del correu laballaruga@fundesplai.org o trucant al telèfon 977944228.