La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure), neix com associació al municipi del Vendrell l’any 2005, per la necessitat de reagrupament entre totes les AMPA de les escoles i instituts en un moment de fort creixement demogràfic de la població i un alt percentatge d’immigració. Ho fa, per tal de cobrir les demandes específiques de totes les famílies, sense excepció, i posar en comú l’esforç de treball en el camp del lleure educatiu i en les activitats extraescolars, tenint com a objectius principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals, la integració dels nouvinguts i la inclusió social.

Al llarg d’aquests sis anys, l’associació s’ha anat consolidant en els seus objectius i propòsits, al mateix temps que ha anat creixent en tots els seus àmbits; en el nombre de persones que hi treballen, en usuaris, en serveis i en membres de la Junta. Per això, és ara un bon moment per a fer una reflexió i encetar un pla estratègic que ens permeti optimitzar i gestionar d’una manera objectiva, tots els recursos dels que disposem per tal de treballar projectes comuns en el lleure educatiu que proposem com a servei d’activitats extra- escolars a través de totes les AMPA del Vendrell.