El projecte es distribueix en DUES PARTS relacionades entre sí:

Tallers de reforç educatiu i deures en família.

La metodologia de treball s’adaptarà a les necessitats i recursos particulars de cada participant. La distribució d’aquests es realitzarà segons el nivell educatiu al que pertanyen o, en cas necessari, en funció del cicle.

TALLERS DE REFORÇ EDUCATIU

Aquests tallers es realitzaran setmanalment de dilluns a dijous. Cada grup (grups reduïts de menys de 10 infants per franja horària) disposarà d’una hora (amb flexibilitat d’ampliar a dues hores o hora i mitja depenent de cada grup).

La primera part de l’activitat, anirà destinada a reforçar els continguts claus de l’etapa educativa dels alumnes, ja que es seguirà una programació anual que tindrà en compte el calendari d’avaluacions dels alumnes. En aquesta part de l’activitat, els alumnes rebran una atenció individualitzada en funció de les seves necessitats i tenint en compte els continguts que treballa a la seva aula. 

La segona part de l’activitat, servirà per millorar les competències d’aprenentatge i personals dels alumnes a través de diferents activitats relacionades amb aquests àmbits:

-Tècniques d’estudi: Bon ús de l’agenda, millorar la seva organització, s’analitzaran els seus hàbits d’estudi i a més aprendran a utilitzar tècniques que ajudin a millorar les seves habilitats acadèmiques.

– Jocs d’Expressió Oral: Dinàmiques on interpretaran diferents rols o situacions per tal de millorar el seu discurs oral en català. 

– Educació emocional i habilitats socials: Els alumnes aprendran a reconèixer les seves pròpies emocions i a millorar la gestió d’aquestes a través de diferents dinàmiques.

– Orientació educativa i laboral: En aquestes sessions, els educadors/es informaran els alumnes sobre quines són les sortides laboral o acadèmiques que hi ha després de l’ESO. 

DEURES EN FAMILIA

Pel que fa als tallers de deures en família, es pretén involucrar a les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es. Aquests tallers aniran dirigits a familiars i alumnes de cicle mitjà de primària. L’activitat es duu a terme fora de l’horari lectiu i pren clarament la forma d’acompanyament educatiu familiar en temps extraescolar. 

Aquest taller, compta amb la figura del mentor, que, un dia per setmana, durant una hora, orientarà als familiars en el procés educatiu de llurs fills/es.

Les famílies tenen un paper central en el projecte ja que participen de sessions setmanals amb els seus fills/es on el mentor/a fa un paper de facilitador i modelatge, implicant a l’escola i la comunitat.