PROINFÀNCIA

El Programa Proinfancia és un projecte de Fundació “la Caixa” que es dirigeix a famílies amb menors d’edat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
CaixaProinfancia té com a objectiu trencar amb el cercle hereditari de la pobresa impulsant tot un conjunt d’accions en clau de procés i transformació, i promovent el desenvolupament d’oportunitats socioeducatives.

A través de l’atenció i acompanyament directe d’entitats com La Ballaruga, el programa:

  • Afavoreix el desenvolupament de les competències dels infants, adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d’integració social i autonomia.
  • Promou el desenvolupament de la infància i adolescència en el seu context familiar, escolar i social.
  • Desenvolupa i implementa un model d’acció social i educativa integral que contribueix a millorar les oportunitats de la infància i la joventut.
  • Contribueix a sensibilitzar i mobilitzar a la societat en l’erradicació de la pobresa infantil.

Està dirigit a famílies amb menors de 18 anys en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Mitjançant programes que afavoreixen l’educació i la salut, i tractem de garantir-los referents sòlids per al seu futur i un nivell de benestar òptim.