Voluntariat

 

#HéroesAnónimos

Pla de voluntariat de la Ballaruga

Introducció i justificació d’aquest pla

Aquest pla de voluntariat s’emmarca dins de l’experiència de l’entitat en el món del lleure. Els diferents projectes de l’entitat no es podrien dur a terme sense el voluntariat de persones que participen i creuen en els valors de l’educació inclusiva i els valors ètics.

Entenem el paper de voluntariat dins la nostra entitat com la persona que assumeix una responsabilitat no remunerada i que ho fa perquè creu en els valors i missió de l’entitat. Aquesta responsabilitat es basa en el compromís i en cap cas substitueix les tasques del personal remunerat.

Entenem Així doncs,  que el paper d’aquest pla dins la Ballaruga és el de :

Impulsar el voluntariat dins l’entitat, incrementant el nombre i diversificant perfils i tasques  on pot participar els voluntaris.

Regularitzar el paper del voluntariat dins la Ballaruga, establint mecanismes d’acollida, captació, formació i informació dels drets i deures dels voluntaris.

Valorització dels voluntaris dins l’entitat i establiment  de mecanismes de participació en les diferents activitats educatives de  l’entitat. Així com l’avaluació, tant de l’equip de l’entitat cap al voluntari, com del voluntari, i de la seva experiència dins de l’entitat.

La visió del voluntariat en una entitat de lleure.

 

QUÈ ENTENEM PER VOLUNTARIAT?

D’acord amb la llei estatal 6/1996, del Voluntariat, s’entén per voluntariat :

 

“el conjunt d’activitats d’interès general, dutes a terme per persones físiques de forma lliure, altruista i solidària, a través d’organitzacions privades o públiques i d’acord amb programes o projectes concrets, i sempre que no es realitzin en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda.”