Temps del Migdia

PRESENTACIÓ

L’AMPA de l’escola Pau Casals vol potenciar el  servei de menjador com un espai educatiu més dins l’horari lectiu dels alumnes.  Els objectius del TEMPS del MIGDIA són:

–  Cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits alimentaris i d’higiene, en el marc de la convivència del centre educatiu.

– Oferir una dieta diversa, equilibrada i en quantitat suficient, tenint en compte les particularitats de cada alumne i les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

– Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, actituds, comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, mediambientals i de convivència.

– Ser un suport en l’educació dels infants en els aspectes d’adquisició d’hàbits.

– Fomentar que l’espai del migdia esdevingui un temps de descans de la jornada escolar, amb activitats d’oci que siguin d’interès per als infants.

La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure), neix com associació al municipi del Vendrell l’any 2005, per la necessitat de reagrupament entre totes les AMPA de les escoles i instituts en un moment de fort creixement demogràfic de la població i un alt percentatge d’immigració. Ho fa per tal de cobrir les demandes específiques de totes les famílies, sense excepció, i posar en comú l’esforç de treball en el camp del lleure educatiu i en les activitats extraescolars, tenint com a objectius principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals, la integració dels nouvinguts i la inclusió social. 

Fundesplai, és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.  Fundesplai també inclou una Federació de 64 esplais (ENTRE ELS QUALS LA BALLARUGA DEL VENDRELL), una escola de formació, 28 equipaments de colònies, i molt més! A Fundesplai entenem per dieta equilibrada el consum dels diferents aliments que aporten al nostre cos els nutrients necessaris per a un desenvolupament harmoniós i saludable.

– Els nostres menús es basen en la dieta mediterrània i estan confeccionats per experts en dietètica

– Preparem dietes especials

– Afavorim els productes de proximitat, ecològics i amb responsabilitat social

– Oferim una cuina segura gràcies a la tecnologia més innovadora, però conservant totes les propietats gustatives i nutricionals. Apliquem l’APPCC

Al servei de cuina in-situ supervisem i formem els equips de cuina i gestionem la cuina de manera global (estructura, materials, higiene, aliments, personal,…), per assegurar les màximes condicions higièniques, de qualitat i seguretat.

Actualment gestionem el temps del migdia en una cinquantena d’escoles de Catalunya.

Podeu veure el vídeo del Temps del migdia: