Presentació de la biblioteca per a escoles

LES MALETES VIATGERES

Projecte presentat i executat a través del pla educatiu d’entorn per la biblioteca pública del Vendrell.

El següent projecte educatiu anomenat les maletes viatgeres principalment està dirigit a totes les escoles d’educació infantil del Vendrell (Tarragona), com també a la comunitat educativa del poble amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de donar a conèixer la gran varietat i tipologies de llibres que existeixen actualment en els nostres espais públics, i a través d’una col·laboració circular (biblioteca – escola – Ballaruga) treballar per l’augment d’usuaris nous (famílies i infants).

Com també, conscienciar els nostres nens i nenes sobre la importància de la lectura i el tracte correcte dels llibres tant en espais públics com pot ser una biblioteca, com espais privats (la pròpia casa de l’infant).

Aquest projecte educatiu, juntament amb la col·laboració de les escoles i l’entitat la Ballaruga pretén aconseguir els objectius esmentats anteriorment tot aplicant un treball en equip amb una metodologia dinàmica, cooperativa i participativa per a tots els infants i acompanyants, els quals seran plenament partícips i protagonistes de la dinàmica i l’aprenentatge de valors.

El projecte es desenvoluparà a la sala principal de la biblioteca pública del Vendrell on disposem d’un espai ampli (per a 30 persones aproximadament), ambientat a la temàtica del projecte, a més d’un bon material per la dinàmica i comoditat dels i les participants. Aquesta iniciativa emprenedora per part de la biblioteca pública es durà a terme amb infants de P4 curs, dos dies a la setmana (dimecres i divendres) de 9:15h a les 12:00h del matí durant el mes de març, abril i maig de l’any 2019.

El projecte principalment serà dinamitzat per un dinamitzador principal el qual s’encarregarà de guiar i orientar l’ambientació, com també fomentar i motivar els participants en la participació i interacció durant tota la dinàmica. A més, en finalitzar la dinàmica amb cada curs escolar, s’oferirà una maleta de viatge plena de llibres (material públic que ens facilita la biblioteca) grans, petits, de diferents formes i diferent contingut.

Amb la finalitat de proporcionar als infants la confiança d’emportar-se la maleta a l’escola i fer-se càrrec del llibre que més els hi agrada tot tornant-lo en bon estat a la biblioteca un cop finalitzada la seva lectura i el seu temps límit.