PLA DE VOLUNTARIAT

a
h
g
f
e
d
c
b

Podeu trobar la legislació vigent en aquest enllaç

http://www.voluntariat.org/El-voluntariat-a-Catalunya/Legislaci%C3%B3