PLA DE VOLUNTARIAT

La Ballaruga està censada al Pla de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya i també forma part del cens d’esplais que integren el Pla de Voluntariat de la Fundació Catalana de l’Esplai.

La Ballaruga té un voluntariat divers que respon a les moltes i diferents necessitats de l’entitat segons els projectes
que es desenvolupen.

El grup de voluntaris i voluntàries més nombrés correspon a joves estudiants, entre 16 i 18 anys, que col·laboren fent
acompanyament durant els casals d’estiu i que, posteriorment, es treuen la titulació de monitors i monitores de lleure. També tenim un voluntariat, més menor en nombre de persones, per fer acompanyament a les activitats extraescolar, sobre tot, en cas de tenir en alguna d’aquestes, nens i nenes amb necessitats especials.

L’equip de monitors/es i educadors/es de La Ballaruga i  les persones que integren les AMPA/AFA, també exerceixen de voluntaris i voluntàries en jornades puntuals com són fires, diades o festes de caire social en les que es requereix de la
participació de les entitats del Vendrell.

La voluntat de La Ballaruga és gestionar l’equip de voluntaris i voluntàries oferint-los formació i potenciar trobades puntuals per a posar en comú els reptes que implica formar part d’un Pla de voluntariat.