BELLVEI

Reunió informativa on line
Dimarts 2/6 a les 19h

Informació Ajuntament de Bellvei – Subvenció ajut Casal estiu, any 2021 Bellvei

L’objecte de la convocatòria és ajudar a la inscripció i assistència en casals que es realitzin al municipi, durant l’estiu 2021 dels menors en edat escolar de Bellvei.

Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran de ser els menors d’entre 0-12 anys empadronats a Bellvei i que realitzin una activitat de casal al municipi de Bellvei.

L’import màxim de l’ajut per cada infant serà de 10,00 €/ setmana de casal.

Les sol·licituds es podran presentar a primers d’agost. L’Ajuntament informarà de l’obertura d’aquest període de sol·licituds.”