Finalitza un nou curs del projecte d’acollida de famílies nouvingudes als centres educatius

Fa 5 anys que des de La Ballaruga portem a terme diferents projectes subvencionats per la Generalitat de Catalunya, aquests estan dirigits a persones migrades i que en molts casos es troben en situació de vulnerabilitat social.  Per una banda realitzem el “Projecte d’Acollida a Famílies nouvingudes a la Comunitat Educativa” que es desenvolupa amb l’objectiu d’apropar les famílies acabades d’arribar al nostre país a tot l’entorn tant educatiu com comunitari a través de diferents sessions informatives; per altra banda, duem a terme també el “Projecte de tallers d’Alfabetització i Habilitats comunicatives” dirigit a dones migrades magribines i que en molts cassos es troben en situació de vulnerabilitat social.

    Aquest any, tot i la situació i problemàtica arran de la còvid’19 que ha provocat que els projectes els iniciéssim més tard del normal i seguint totes les mesures de seguretat previstes, tot i així hem pogut realitzar els projecte d’una manera òptima i molt satisfactòria, atenent les persones a partir de reduir els grups i d’ubicar les sessions en espais fora de les escoles i adients a les necessitats de les persones.

Pel que fa als continguts, en el cas del projecte d’acollida les sessions han anat encaminades a conèixer el sistema educatiu de Catalunya,  el projecte educatiu, les normatives i prioritats de cada escola, el funcionament de les AFA/AMPA, i a partir de diferents sortides hem conegut diferents serveis i recursos tant administratius com culturals de la nostra vila, El Vendrell. Cal fer esment també que en ambdós projectes hem prioritzat la sensibilització i el tractament emocional  davant de la situació actual viscuda arran de la pandèmia.

 NECESSITAT DEL PROJECTE
Tenint en compte els processos migratoris els quals es fan referència en la introducció i descripció del “Projecte d’Acollida de Famílies Immigrades en la Comunitat Educativa”, prenem com a prioritari el fet i la constància que moltes famílies nouvingudes desconeixen quin és el funcionament i organització del sistema educatiu que afecta els seus fills/es, així com l’entorn sociocomunitari de la nova societat d’acollida.

Amb tot això, veiem clarament la NECESSITAT d’incidir, com a entitat, en la realització d’un subprojecte que inverteixi i posi èmfasi en la figura del Mentor/a com a subjecte referent de les famílies nouvingudes, per tal de donar-los suport i orientar-les en el trànsit i familiarització dels aspectes quotidians de l’escola i l’entorn més pròxim.

Aquest subprojecte que anomenem “Mares i pares mentores de famílies immigrades nouvingudes a les nostres escoles” reforçaria i formaria part d’un projecte d’origen, l’anomenat anteriorment (Projecte d’acollida de famílies immigrades nouvingudes en la comunitat educativa), i es portaria a terme a partir de la metodologia i valors de la MENTORIA SOCIAL com a eina d’intervenció en la comunitat educativa.

Definició dels objectius:

Definim com a objectius aquells aspectes i necessitats que pretenem treballar per poder-los

millorar i assolir, a través de la Mentoria Social i de la nova figura del Mentor i per tal de “normalitzar” la situació de les persones mentorades, com a mínim, en els àmbits de la comunitat educativa i del seu entorn més proper.

Classifiquem aquests objectius en objectius generals i objectius específics.