Preus i inscripcions

Preus i inscripcions

inscripció  per les activitats extraescolars del curs 2019-2020

Inscripció

Inscripcions a partir del 2 de setembre  a La Ballaruga, c/ Camí Reial, 17 (Hotel d’Entitats), tel 977664002.  De dilluns a divendres de 9 a 12 h. i dimarts de 16 a 19 h.

Documentació que cal portar:

1 foto de carnet del nen/a, 1 fotocòpia de la targeta sanitària i el número de compte corrent si s’opta pel pagament bancari.

Pagament a l’oficina en efectiu o targeta, o domiciliació bancària.

 Preus de les Activitats

Els preus de les activitats extraescolars de tarda estan als fulls explicatius de les activitats de cada escola o institut

Acollida matí o tarda: