Institut-escola Àngel de Tobies

Activitats Extraescolars AFA
Formulari d’inscripció

LA FÀBRICA DELS CONTES
PREU: 5 €/mes (socis AFA) 15 €/mes (no socis)
P3-P4-P5 (dimarts i dijous de 16 a 17,30 h)

Projecte en el que a través dels contes, farem activitats relacionades amb els personatges i els seus continguts i on treballarem els valors i les emocions. L’activitat està concebuda per a potenciar entre els infants d’Educació infantil  la curiositat per l’aprenentatge lector, fomentant també, amb els seus continguts, l’aspecte creatiu mitjançant la plàstica, l’expressió oral i gestual, l’experimentació o el joc i la música, entre altres. Les mares i pares dels infants que s’apuntin també hauran d’assistir a una activitat cada quinze dies, els dilluns de 10 a 12 h. En aquestes sessions treballarem temes d’interès per les famílies, així com també informàtica bàsica.

APRENEM JUNTS
PREU: 5 €/mes (socis AFA) 15 €/mes (no socis)
1R-2N (dimarts i dijous de 16 a 17,30 h)
3R-4T (dimarts i dijous de 16 a 17,30 h)
5è-6è (dilluns i dimecres de 16 a 17,30 h)
1r-2n ESO (dilluns i dimecres de 16 a 17,30 h)

Dos dies d’activitat a la setmana adreçats als nens i nenes de l’escola on farem activitats diverses, especialment reforç escolar, que complementarem amb sortides culturals, activitats d’educació emocional i resolució de conflictes, tallers, teatre… Les mares i pares dels infants que s’apuntin també hauran d’assistir a una activitat cada quinze dies, els dilluns de 10 a 12 h. En aquestes sessions treballarem temes d’interès per les famílies, així com també informàtica bàsica.

Dimecres de 14 a 16 h. Preu: 10 €/mensuals

Playing English (P3-P5)
A partir del joc, dels contes, de les cançons, de les manualitats i altres activitats lúdiques, els infants s’inicien a escoltar i entendre l’anglès, ja que és la llengua vehicular de l’activitat. Aprendran el vocabulari bàsic a través dels hàbits i aniran incorporant nou vocabulari amb les activitats.
English Time (1r-4t)
És un aprenentatge de la llengua anglesa de manera lúdica i vivencial, consisteix en introduir els diversos temes a treballar a través d’imatges (flash cards, DVD), cançons, jocs. Desenvolupar i consolidar el tema a través de cançons (desenvolupament de la memòria visual i auditiva) i jocs mitjançant la resposta física. Utilitzarem suports audiovisual, Internet, material informàtic i tot el ventall de recursos educatius per assolir els objectius
Reforç d’Anglès (5è-ESO)
Reforç de l’anglès que treballen durant el curs escolar i que permet oferir un procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu per tal que els nens i nenes  puguin adquirir una bona base de l’idioma. El nivell de les classes serà adaptat a les necessitats de cada alumne. Treballarem a partir dels seus deures / llibres de text i també aportarem material complementari quan sigui necessari.

Jocs al Pati en Anglès (tots els nivells per grups d’edat)
Practicarem diferents jocs esportius, tradicionals i cooperatius al pati de l’escola.  Els jocs esportius són una manera divertida de fer esport, amb modalitats diferenciades dels esports tradicionals de pilota i altres esports, el més important és passar-ho be i activar el sistema aeròbic dels infants.  Els jocs cooperatius són una manera positiva de fomentar la participació i crear un bon clima entre els nens i nenes del grup. Amb aquest tipus de jocs s’evita l’oposició o competitivitat i la participació en condicions d’inferioritat, així com es fomenta la confiança, el treball en grup, la cooperació… en definitiva molts valors que ens serviran per cohesionar el grup.  Els jocs tradicionals són una manera distesa i divertida, en la que podem entrar en relació amb els altres i  conèixer els jocs populars de cada cultura; en aquest punt programarem jocs tradicionals dels diferents països dels infants de l’escola amb l’ajut de les famílies.