Informació general i normativa

INFORMACIÓ D’INTERÈS CURS 2020/2021

Quotes

L’import total de tot el curs es divideix en les següents quotes i pagaments:

 • Acollides matinals: 10 quotes de setembre a juny.
 • Activitats extraescolars: 8 quotes mensuals d’octubre a maig. Socis AMPA/AFA preus reduïts.

Preus acollida

Calendari

 • Acollides matinals: tot el curs escolar
 • Activitats extraescolars: Del 5 d’octubre del 2020 al 4 de juny del 2021

Formes de pagament

 • A la oficina entre l’1 i el 10 de cada mes, en efectiu o targeta
 • Els rebuts per domiciliació bancària, es carregaran entre el 10 i el 15 de cada mes.
 • El retorn dels rebuts domiciliats tindran un recàrrec de 3€ i ja no es podran domiciliar més.
 • Es retornarà o no es cobrarà els dies no gaudits si hi ha un tancament de grup per Covid-19

Baixa de l’activitat

 • S’ha de notificar la baixa abans del dia 30 del mes anterior,  mitjançant correu electrònic o presencialment a la oficina de La Ballaruga.
 • En el cas que hi hagi pendent el pagament de la quota de 2 mesos consecutius, el nen/a serà donat de baixa automàticament  de l’activitat, tot i així, no quedarà liquidat el deute pendent

Necessari

 • Els infants de P3, tant si van a l’acollida matinal com a activitats extraescolars de tarda, cal que portin una bossa de roba amb una muda sencera i una capsa de mocadors, tot etiquetat amb el nom, cognoms, curs i aula de l’infant.
 • Per al berenar cal que portin una ampolla d’aigua i recomanem que els berenars siguin saludables.

Valoracions i comportament

 • Al finalitzar cada trimestre entregarem un informe on constarà la valoració de l’aprenentatge dels continguts, els hàbits assolits i l’actitud de l’infant.
 • Cal que els nens i nenes tinguin un comportament adequat, tant durant les activitats com a l’hora de berenar i/o a les acollides. En cas contrari, l’equip educatiu de La Ballaruga, es posarà en contacte amb la família per tal de resoldre la situació.

Comunicació amb les famílies

Durant el curs fèiem dues trobades (Nadal i final de curs) per tal que les famílies comparteixin les activitats i els tallers dels seus fills/es. Aquest curs no es farà per normativa Covid-19

Totes les informacions o comunicacions de La Ballaruga a les famílies, les realitzarem mitjançant correu electrònic, sms o whatsapp.

El/la monitor/a i les famílies es podran comunicar  a la sortida de l’activitat, per tal de saber com ha anat l’activitat.  Qualsevol cosa relacionada amb els tràmits administratius d’inscripció, quotes, queixes o suggeriments ho podeu fer directament a la oficina o per correu electrònic.

Qualsevol gestió que es vulgui fer a la oficina, cal demanar cita prèvia a través del correu laballaruga@fundesplai.org o trucant al telèfon 977664002