Descripció de les activitats

ACOLLIDA MATÍ I ACOLLIDA MIGDIA (INFANTIL I PRIMÀRIA)

L’acollida és una activitat que permet la conciliació familiar/laboral amb l’horari escolar, ja que permet deixar els infants abans de l’hora d’entrada a l’escola, segons les necessitats de cada família.  L’activitat permet a l’infant autogestionar-se el temps i les relacions personals dins del grup, així com esmorzar, fer els deures o estudiar.  A més els monitors/es proposaran diferents recursos educatius com jocs de taula, escacs, puzles o altres jocs grupals que els proporcionaran unes millors competències per a l’aprenentatge a l’escola.

ESPLAI TARDES

Farem diferents tipus d’activitats relacionades amb un centre d’interès concret cada trimestre.  A través del dia a dia i de la metodologia emprada s’aconsegueix la transmissió de valors com el companyerisme, la responsabilitat, l’amistat, el respecte, el compartir… així com normes i actituds.  Un dia concret de la setmana, en funció de cada centre, a més farem una sessió concreta d’anglès.

Programació octubre de l’Esplai per el grup de les escoles Pau Casals i Àngels Garriga

Programació octubre de l’Esplai per el grup de l’escola Àngel Guimerà