Descripció de les activitats

ACOLLIDA MATÍ I ACOLLIDA TARDA (INFANTIL I PRIMÀRIA)

L’acollida és una activitat que permet la conciliació familiar/laboral amb l’horari escolar, ja que permet deixar els infants abans de l’hora d’entrada a l’escola, segons les necessitats de cada família.  L’activitat permet a l’infant autogestionar-se el temps i les relacions personals dins del grup, així com esmorzar, fer els deures o estudiar.  A més els monitors/es proposaran diferents recursos educatius com jocs de taula, escacs, puzles o altres jocs grupals que els proporcionaran unes millors competències per a l’aprenentatge a l’escola.

FEM ESPLAI (P3-P4-P5)

Farem diferents tipus d’activitats (manualitats, cuina, jocs, cançons, esports….) relacionades amb un centre d’interès concret.  A través del dia a dia i de la metodologia emprada s’aconsegueix la transmissió de valors com el companyerisme, la responsabilitat, l’amistat, el respecte, el compartir… així com normes i actituds.   Un dia concret de la setmana, en funció de cada centre, a més farem una sessió concreta Playing English.

PLAYING IN ENGLISH (P3-P4-P5)

A partir del joc, dels contes, de les cançons, de les manualitats i altres activitats lúdiques, els infants s’inicien a escoltar i entendre l’anglès, ja que és la llengua vehicular de l’activitat. Aprendràn el vocabulari bàsic a través dels hàbits i aniran incorporant nou vocabulari amb les activitats.

LA FÀBRICA DELS CONTES (P3-P4-P5)

Projecte en el que a través dels contes, farem activitats relacionades amb els personatges i els seus continguts i on treballarem els valors i les emocions. L’activitat està concebuda per a potenciar entre els infants d’Educació infantil  la curiositat per l’aprenentatge lector, fomentant també, amb els seus continguts, l’aspecte creatiu mitjançant la plàstica, l’expressió oral i gestual, l’experimentació o el joc i la música, entre altres.

EDUCACIÓ EMOCIONAL (INFANTIL I PRIMÀRIA)

El context actual d’incertesa i por ens porta emocions negatives que podem aprendre a gestionar per a què no ens angoixin en excès. En aquestes sessions aprendran a reconèixer el seus sentiments i emocions i aprendre a gestionar-les. En un ambient de respecte, d’afecte i acompanyament, a través de jocs, tallers i propostes pedagògiques que els ajudaran en tot aquest procés. Les activitats proposades seran d’acord amb el grup i l’edat dels infants.

CAMBRIDGE ENGLISH (PRIMÀRIA)

Actualitzem l’activitat d’anglès adequant-la als continguts de Cambridge per tal de poder assolir els nivells que es demanen i presentar (si les famílies ho desitgen) els nens i nenes a exàmens de Cambridge que farem aquí al Vendrell.

Els exàmens estan dissenyats per avaluar les capacitats en llengua anglesa dels nens entre set i dotze anys, els exàmens Cambridge English: Young Learners (YLE) estan disponibles en tres nivells d’avaluació (Starters, Movers i Flyers) que motiven els nens a aprendre mitjançant el seguiment del seus progressos.

  • Starters és el primer dels tres exàmens Cambridge English: Young Learners (YLE) per a nens d’entre set i dotze anys. Aquesta prova motiva els nens a aprendre anglès des d’una edat precoç i a fomentar una actitud positiva pel que fa als exàmens d’idiomes. Nivell de qualificació: Preliminary.
  • Movers és el segon dels tres exàmens Cambridge English: Young Learners (YLE) per a nens d’entre set i dotze anys. Aquesta prova motiva els nens a comunicar-se en situacions reals en anglès i a crear una actitud positiva pel que fa als exàmens d’idiomes. Nivell de qualificació: Beginner = A1 en el Marc Comú Europeu.
  • Flyers és el més important dels exàmens Cambridge English: Young Learners (YLE) per a nens d’entre set i dotze anys. Aquest examen demostra que el nen pot entendre un anglès senzill en situacions quotidianes i comunicar-se en un anglès bàsic. Nivell de qualificació: Elementary = A2 en el Marc Comú Europeu.
  • Playing in English (no oficial) de P3 a P5. Els jocs, les cançons o els contes són algunes de les eines educatives que utilitzarem per treballar l’anglès amb els infants. L’anglès com a llengua vehicular durant tota l’activitat ajudarà els nens i nenes a reconèixer vocabulari bàsic del seu entorn més habitual, així com d’hàbits, accions, emocions, instruccions, conceptes, comunicació…   Serà el primer pas per preparar els infants per entrar al nivell d’Starters a 1r de primària.

Alguns dels infants hauran de passar una prova prèvia per saber el nivell que tenen i poder-los dirigir al grup més adequat. Els grups d’infantil seran màxim de 10 nens i nenes, i els de primària seran reduïts amb grups de 8 nens/es.

El nombre d’hores setmanals està plantejat en funció de l’edat dels infants i del nivell:

  • Infantil: Una sessió/setmana de 60 minuts
  • Starters: Una sessió/setmana de 90 minuts (amb pausa al mig)
  • Movers: Una sessions/setmana de 120 minuts (amb pausa al mig)

Els nostres professors són joves estudiants (en la seva majoria magisteri) o llicenciats amb un alt nivell d’anglès (First o Advance o equivalents) i amb experiència en l’ensenyament de l’anglès.

A més complementem el nostre projecte pedagògic amb conta contes i altres activitats en anglès, així com colònies d’immersió en l’anglès per setmana santa, podent pagar les colònies a terminis  juntament amb les quotes d’anglès cada mes. Demana més informació a l’oficina. Pendent de programar segons indicacions sanitàries del moment

REFORÇ ESCOLAR (PRIMÀRIA)

L’objectiu d’aquestes sessions a més de fer deures, és reforçar els continguts apresos a classe, així com aprendre i reforçar les tècniques d’estudi.  A la vegada es treballaran tècniques i habilitats per afavorir un millor desenvolupament de les competències individuals, així com la millora de l’assoliment dels aprenentatges a l’escola.

ROBÒTICA

Una característica fonamental dels materials de robòtica educativa és que ajuden a aprendre d’una forma ordenada i seqüencial estructurant el pensament i afavorint un aprenentatge transversal entre les diferents àrees. La metodologia és multimodal i es basa en el treball cooperatiu, l’alumne és el principal protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge construint els seus propis coneixements a partir de la resolució oberta de problemes. LEGO WeDo és la millor eina per als nens i nenes de cicle inicial i mitjà de Primària que desitgen construir models de LEGO amb senzills sensors i motors connectats a l’ordinador.