AULA OBERTA

Durant els últims anys el percentatge d’immigració a les escoles i institut ha anat en augment, en conseqüència d’això, les famílies nouvingudes es troben en una situació de desconeixença del funcionament del sistema educatiu i de l’idioma vehicular dels centres, tot això dificulta els aprenentatges dels nens i nenes i pot provocar un gran percentatge de fracàs escolar, amb la conseqüència de l’abandonament dels estudis obligatoris.

El projecte Aula Oberta s’ha treballat a partir de l’observació d’aquestes necessitats, creant grups reduïts de nens i nenes, amb un 40% de provinença immigrant. Cada grup ha tingut un educador/a que els ha donat una atenció individualitzada i les eines per a poder adquirir les competències necessàries en l’àmbit educatiu i social.

Aquest projecte s’ha dut a terme a l’espai La Ballaruga, gràcies a una subvenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Tots/es els i les alumnes han estat derivats pels centres escolars, l’EAP o serveis socials.