ASSESSORAMENT A LES AFA'S

- JURÍDIC, COMPTABLE I FISCAL -

Les AMPA són persones, són projectes, són idees, són relacions personals, voluntat, participació, col·laboració, comunicació i diàleg. Són el reflex del seu entorn social i, alhora, fan que es transformi. 

L’AMPA té una missió principal: el treball constant dels pares i mares per la qualitat educativa, però com a associació, també tenen  la obligació de complir els requisits legals que estipula la llei per a totes les entitats sense ànim de lucre, això vol dir que, una de les necessitats de les AFA és estar informats de les seves obligacions jurídiques, fiscals i comptables i portar-les a terme. 

La Ballaruga, com a associació que agrupa les AFA’S del Vendrell, és qui dona aquest suport de gestió i assessorament i vetlla per tal que les seves AFA’S estiguin al dia també  en tot allò referent a canvis de junta, modificació dels estatuts, etc…