Colònies

Les colònies són una eina educativa molt potent on potenciem l’autonomia, compromís i felicitat de l’infant, on acompanyem l’infant a comprendre la realitat, en les seves emocions i a superar noves fites. Són dies perfectes per potenciar la solidaritat, la cooperació i el compromís. La convivència afavoreix les relacions interpersonals, la tolerància, la igualtat, la inclusió… amb respecte per la diversitat i la interculturalitat Treballem la participació, les dinàmiques de grup, el respecte… fent que les activitats siguin vivencials i els aprenentatges significatius.

Periodistes - Youtube

Periodistes-Youtube és una activitat en col·laboració amb Televisió que proposa als nois i noies un treball periodístic sobre temes d’actualitat i de caire social que els interessin o els preocupin.  L’activitat es presenta en format “càpsula”, un mitjà vinculat al gènere del documental. El propòsit de Periodistes-Youtube és fomentar entre els joves l’aprenentatge del treballar en equip, potenciant el sentit creatiu,  l’expressiu i el crític davant de tot allò que ens expliquin i ens mostrin al llarg dels programes emesos, donant veu a altres joves a partir de les entrevistes que preparin.lll

LÈCXIT
LECXIT és un projecte de la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa. El projecte es realitza a través de voluntaris de La Caixa i la col·laboració de La Ballaruga alhora de posar en contacte als grups de voluntaris/es amb les escoles, famílies i infants. El projecte al Vendrell s’ha iniciat a les escoles Pau Casals, amb dos grups d’infants i a l’escola Àngel Guimerà amb un grup, amb un total de disset infants que gaudeixen del projecte.

Tallers i habilitats comunicatives

Aquest projecte vol donar eines a les famílies nouvingudes, i molt especialment a les dones (mares), donat que per la desconeixença de la llengua, són les que queden en un segon terme en tot el que fa referència a la socialització amb l’entorn i això repercuteix  en la resolució de les dificultats, en la mesura que puguin ser expressades i que es doni un compromís per a la seva resolució. El projecte te en compte els canvis socials i econòmics recents i les interaccions entre les persones que també comprometen els comportaments familiars i una adaptació constant a les necessitats socials, d’educació, etc...

Espai temps del migdia

El temps del migdia és complementari al lectiu i en pot fer ús tot l’alumnat del centre.

Actualment moltes famílies tenen dificultats per compaginar la vida familiar i la vida laboral i és aquest el motiu principal per confiar els infants al espai del migdia, que ha de garantir una atenció acurada i educativa en l’alimentació i el lleure dels infants, dins el centre educatiu.

El nostre menjador ofereix una alimentació nutritiva, equilibrada i saludable, emmarcada en un context d’educació per la salut. Està integrat en un plantejament educatiu de les activitats de lleure, abans d’incorporar-se a la dinàmica escolar de la tarda, durant el temps d’oci de que es disposa abans i després de l’àpat.


Vine a l'Esplai

L’Esplai diari te un plantejament pedagògic a través de l'educació en valors i  les activitats de lleure com a mètode d'intervenció global en el procés de formació integral de la personalitat dels infants i dels joves durant aquest espai de temps: sent al costat dels infants, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa; estant a favor dels infants, afavorint la vivència d'experiències, els contactes humans i els aprenentatges; estant al servei dels infants, prenent el paper d'un mitjà, d'un instrument educatiu, en la construcció d'una història de la qual els protagonistes són ells.

  • Socis
  • Membres de
  • Aliats
  • Contacte

laballaruga@fundesplai.org
977 664 002

Camí Reial, 17, 43700 El Vendrell,
Tarragona, Spain