Reforç Educatiu a primària i secundària

El Reforç educatiu és un projecte destinat a alumnes de 5è i 6è de Primària i de ESO  que es realitza fora de l’horari escolar, l’objectiu del projecte és disminuir el fracàs escolar i l’abandó prematur dels estudis amb una atenció individualitzada que ajuda als infants i joves a adquirir les competències necessàries en l’àmbit educatiu i social.

Reforç educatiu a l’INS Baix Penedès

Des del reforç educatiu de l’INS Baix Penedès realitzem jocs dinàmics on els i les alumnes aprenen de forma interactiva i on comparteixen entre ells experiències i coneixements. Els alumnes de la ESO comparteixen un espai on reforcen coneixements i resolen dubtes que en les hores lectives es poden generar en algunes matèries més concretes. A part de realitzar els deures pendents com podem veure a les imatges comparteixen també jocs educatius i fan les tardes més amenes.