Projecte Educatiu

En l’actualitat desenvolupem nombrosos projectes que tenen com a eix comú combatre l’exclusió social, defensar els drets de la infància i fomentar la participació ciutadana i la xarxa associativa de la ciutat.

Estem consolidant un estil pedagògic propi, de metodologies i recursos tècnics. Les dinàmiques de relació i comunicació amb la família en el seu conjunt són més fortes, oferint més espais de participació, compromís i implicació. A la vegada treballem més els projectes per afavorir el treball comunitari i en xarxa, fent èmfasi en la comissió de famílies que organitza conjuntament i en xarxa espais de xerrades per parlar sobre l’educació dels infants i joves, serveis per afavorir la seva conciliació laboral i familiar, sortides familiars en cap de setmana per l’entorn més proper i tallers de famílies on les mateixes mares/pares són protagonistes ensenyant les seves habilitats i/o coneixement a la resta de famílies.

Principis generals:

 Projecte d’activitats extraescolars fora de l’horari lectiu escolar integrat plenament en el projecte educatiu de les escoles participants en el projecte i arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.

 Projecte que potencia els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat, i que vol donar una formació integral per a poder incidir positivament en el respecte de l’entorn.

 Projecte que vol transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels nens i nenes per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats dels infants.

 Projecte que vol afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels nens i nenes que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de

conviure en societat i així poder millorar i impulsar la seva transformació.

 Projecte que vol respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen i nena intentant donar respostes a cada cas.

 Projecte que vol fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, la Solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.