PROJECTE "DINEM EN FAMÍLIA"

Aquest projecte es fonamenta amb dues necessitats detectades al Vendrell en el context de crisi actual, tenint en compte com a agreujant que la comarca del Baix Penedès és la segona comarca de Catalunya amb més atur registrat en el moment actual.

Per una banda, la necessitat d’un gran nombre de famílies provinents dels serveis socials, amb infants que, durant l’escolarització han estat dotats de beques de menjador,  que en arribar a la ESO, on els menjadors han quedat fora de servei a causa del nou horari lectiu de jornada continuada, es veuen mancats d’aquest dret fonamental.

Per l’altra, el canvi d’horari dels instituts, amb la jornada continuada, ha fet que apareguin els anomenat “Nens/es Clau”:  Infants  que  dinen a casa i passen la tarda sols fins que arriben els pares.   Les conseqüències d’aquest fet són:

  • La manca de referents adults que els acompanyin en una ocupació òptima del temps, amb una distribució horària per al lleure i l’estudi de forma responsable.
  • Sovint també s’identifica la impossibilitat d’assegurar una dieta i hàbits alimentaris correcta i saludable.
  • La major part de vegades la situació de precarietat laboral i vital de moltes famílies fa que no tinguin cap activitat pedagògica o social per ocupar el seu temps, fet que provoca poca socialització positiva de l’adolescent.

Per aquests motius,  el que proposem és un Projecte de Menjador d’Aprenentatge Servei (APS) amb una quàdruple finalitat:

  • Donar un servei de menjador a aquests alumnes per tal que s’alimentin d’una forma regular i adequada.
  • Dinamitzar un projecte d’Aprenentatge i Servei relacionat amb la base d’una bona alimentació i  els valors d’una nutrició saludable, així com el coneixement dels trastorns alimentaris, tan freqüents en aquestes edats.
  • Servir a la comunitat transmetent aquests aprenentatges, fent una tasca de sensibilització a diferents col·lectius del municipi com les escoles, menjadors socials, etc…
  • Crear un espai adequat on poder compartir aquesta estona amb altres companys i companyes, on poder fer deures o rebre un ajut de reforç dels estudis amb monitors/es especialitzats.

Aquest projecte no seria possible sense el suport de: