Presentació

  • Comunitats d’Aprenentatge de l’Escola Àngel Guimerà:

Com a La Ballaruga, formem part de la Comissió de “Somnis”, que planteja nous reptes per a la comunitat educativa del centre: Infants, famílies i equip docent, buscant noves maneres de treballar els valors a l’escola i reforçar la integració de totes les famílies al projecte general d’aquest.

També col·laborem amb el projecte realitzant activitats educatives amb els infants de l’escola durant l’Assemblea que s’organitza anualment.

Pic8
Pic9
  • Conte d’anglès a Educació Infantil:

Cada curs oferim a les escoles un conte fet teatre en anglès per als infants de P4 i P5 d’Educació Infantil, que es treballa a partir del vocabulari que han après a l’aula.