Presentació colònies

Les colònies escolars són una experiència educativa que permet als infants i els joves a entendre i estimar un territori, i aprendre a conviure amb els companys/es i mestres. L’experiència de les colònies escolars reforcen la cohesió del grup-classe i es basen en activitats vivencials, adaptades a cada grup d’edat. Són una eina educativa que des de La Ballaruga posem a disponibilitat dels/les mestres com un espai on promoure la curiositat innata dels infants per la descoberta del medi natural amb projectes que inclouen centres d’interès que compaginen la part educativa amb la lúdica i que es proposen des de l’escola per a complementar els projectes curriculars del centre.