ELS NOSTRES VALORS

Objectius generals de l’entitat.

La finalitat principal és educar en el temps de lleure, potenciant les pròpies possibilitats i recursos personals. Contribuir a la formació integral dels infants i joves.

–       Integrar plenament en el projecte educatiu de les escoles participants.

–       Estar arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.

–       Potenciar els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat.

–       Donar formació integral per a poder incidir positivament en el respecte a l’entorn.

–       Transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels infants per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats

–       Afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels infants que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de conviure en societat i així, poder millorar i impulsar la seva transformació.

–       Respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen nena intentant donar respostes a cada cas.

–       Fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.