El Projecte

Què és el Carnet Únic?

És un carnet del que es poden beneficiar totes les famílies sòcies de les Ampa dels centres educatius del Vendrell i comarca que s’han adherit a aquesta iniciativa i que es gestiona des de La Ballaruga.

La proposta del carnet és donar incentius a les famílies a través de descomptes en compres i altres serveis als establiments que també són adherits a aquest carnet. Els establiments inclosos consten en un llistat que els promociona i els dóna a conèixer entre totes les famílies de les Ampa de les escoles i instituts del Baix Penedès, creant així una relació de col·laboració entre comerços i les Ampa.

La informació de descomptes dels establiments i comerços es pot trobar a través d’un codi QR que consta al carnet.