ADAPTACIÓ MIGDIA COVID-19

AL TEMPS DE MIGDIA DE L’ESCOLA PAU CASALS TAMBÉ ENS ADAPTEM AL TEMPS DE COVID-19.

Segons les instruccions rebudes, fins al moment (25/8/2020),  per part dels Departaments de Sanitat i Educació de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb l’escola i l’Afa, les mesures sanitàries de prevenció del Covid-19 seran les següents:

Es mantenen els grups estables de convivència de les aules:

  • Els infants d’educació infantil dinaran a les seves aules de grup estable amb un monitor/a per cadascun d’ells.
  • Els infants d’educació primària dinaran al menjador en tres torns, mantenint junts els nens i nenes de cada grup-classe, amb separació entre ells, i amb separació suficient de 2 m entre grups-classe de convivència.
  • Pel que fa a l’estona d’esbarjo, el pati estarà dividit en zones i cada grup anirà a una de les zones sense que coincideixin amb altres grups-classe en una mateixa zona.  Cada dia canviaran de zona per poder gaudir de tot el pati al llarg de la setmana.

Les mesures higièniques s’incrementen respecte els cursos anteriors:

  • Seguim amb el rentat de mans abans de dinar, i aquest curs també insistirem després de dinar i abans d’entrar a les aules.  En el cas que no sigui possible el sabó s’utilitzarà gel hidroalcohòlic.
  • Els infants portaran mascareta a les entrades i sortides del menjador i mentre no estiguin asseguts a taula dinant.
  • Pel que fa al materials esportius i de jocs o materials fungibles o pedagògics que utilitzarem durant l’esbarjo es desinfectaran abans i després de la seva utilització.
  • L’equip de monitores portarà mascareta durant tota la jornada.
  • Eliminarem de sobre les taules qualsevol element compartit.
  • Es desinfectaran taules i cadires entre torn i torn.
  • En el cas de primària que mengen en safata, no es servirà tot el menjar alhora. El segon i els postres es serviran després d’acabar el primer, i el segon respectivament. Amb aquesta mesura es redueix l’exposició a l’aire del menjar del 2n plat i postres, per evitar una possible contaminació.